ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี